Konijnen zijn met de juiste verzorging enorm leuke huisdieren maar ook bij konijnen komen gedragsproblemen voor. Deze hebben er meestal mee te maken dat het konijn niet of weinig van zijn natuurlijke gedrag kan vertonen waardoor hij stress ervaart en probleemgedrag kan gaan vertonen.
 

Waar heeft een konijn behoefte aan?

 • Een of meer soortgenoten. Konijnen zijn sociale dieren en hebben interactie met soortgenootjes nodig om normaal te kunnen functioneren. Natuurlijk zijn ze blij met knuffels en aandacht van hun baasje als ze alleen gehouden worden maar wij kunnen nooit een soortgenootje vervangen.
 • Onbeperkt ruwe vezels om te eten. Het maagdarmstelsel van konijnen is helemaal ingesteld op het verteren van slecht verteerbare delen en de tanden en kiezen groeien hun leven lang door. Dus buiten het feit dat het van levensbelang is om gezond te blijven is eten (zoeken) en veel kauwen ook een natuurlijke bezigheid voor het konijn. Als ze alleen maar hapklare brokjes krijgen worden ze snel te dik maar vervelen ze zich ook sneller omdat eten van hooi, stro en takken veel meer tijd kost. (vergelijk fast food bij mensen ten opzichte van groente eten)
 • Lichaamsbeweging. Om gezond en fit te blijven en voor een goede darmwerking is bewegen belangrijk maar ook als tijdsbesteding en om energie kwijt te raken  is bewegen goed. Zeker als konijnen in groepjes gehouden worden zal er regelmatig gerend, gesprongen en gespeeld worden waarbij endorfines (gelukshormonen) aangemaakt worden en de konijnen zich dus prettiger voelen.
 • Bezigheden  . Konijnen zijn van nature heel onderzoekend en nieuwsgierig. Probeer regelmatig dingen in hun hok of ren aan te passen en zorg voor voldoende speeltjes en afleiding. Door eenzaamheid en verveling kunnen konijnen depressief en agressief worden.
 • Graven. Van nature is een konijn een holendier. Er is dus grote behoefte om te graven. Ook om in sommige tijden aan voedsel te komen moeten konijnen graven. Als konijnen een gedeelte zand in hun ren hebben zorg dan dat ze niet kunnen ontsnappen via deze weg of  zich zo diep in kunnen graven dat ze (bijvoorbeeld bij ziekte) niet meer te pakken zijn.  Zorg daarnaast voor voldoende  nestmateriaal  om een holletje te kunnen creĆ«ren .

 

Welke gedragsproblemen zien we bij konijnen:

 • Agressie naar mensen: Konijnen zijn territoriumdieren en bij verveling of een te kleine ruimte kunnen ze hun territorium heel fanatiek gaan verdedigen. Ook geslachtshormonen kunnen hier een rol in spelen.
  Ook kunnen konijnen als ze herhaaldelijk schrikken of pijn of stress ervaren bij het contact met mensen agressief worden. Konijnen zijn geen speelgoed dus het is belangrijk dat (kleine) kinderen alleen onder toezicht van een ouder konijnen hanteren om slechte ervaringen  te voorkomen. Laat een konijn dat nog niet gesocialiseerd is met mensen voorzichtig wennen en uit zichzelf naar je toekomen. Als dit steeds iets positiefs oplevert (iets lekkers, aaien, spel) zal hij mensen steeds leuker gaan vinden en zich steeds meer op zijn gemak gaan voelen met mensen.
 • Agressie naar elkaar: Omdat konijnen territoriumdieren zijn dulden ze niet zomaar een vreemd konijn in hun hok of hun ren. Laat konijnen die aan elkaar moeten  wennen  onder toezicht bij elkaar op een voor beiden vreemd terrein. Zorg voor leuke afleiding zoals iets lekkers of leuke speeltjes zodat ze elkaar direct associĆ«ren met iets positiefs. In enkele dagen de contacttijd geleidelijk opvoeren van een uurtje naar een half etmaal en als dat goed gaat zullen er bij voldoende ruimte en afleiding meestal geen problemen ontstaan. Bij konijnen die een paar maal flink gevochten hebben met elkaar neemt de kans dat het nog gaat lukken zienderogen af .
 • Depressie: Konijnen die zich dag in dag uit vervelen kunnen zo afgestompt en depressief raken dat ze nergens meer plezier in hebben en ook niets meer durven of kunnen ondernemen.
 • Sproeien: dit is eigenlijk natuurlijk gedrag van konijnen om hun leefgebied te markeren maar wordt door de eigenaar vaak als ongewenst gezien. Het wordt vaak aangestuurd door de geslachtshormonen en verdwijnt veelal na het castreren van de konijnen.
 • Oversexed gedrag: dit is grotendeels  natuurlijk gedrag van konijnen (voortplanten is van levensbelang!) maar bij verveling en gebrek aan andere stimuli kan het konijn overmatig sexueel geprikkeld worden. Dit verdwijnt meestal door de ( bij elkaar in de groep levende ) konijnen te castreren maar dan moet er wel afleiding of variatie voor in de plaats komen zodat de konijnen zich niet meer zo vervelen. Denk hierbij aan speeltjes, ren regelmatig opnieuw inrichten en indien mogelijk vergroten, meer moeite doen om aan voedsel te komen en dergelijke.

Kijk op www.tinley.nl voor meer informatie over konijnengedrag en als u deskundige hulp zoekt voor een gedragsprobleem bij uw konijn(en).