Met een vaccinatie kunt u het afweermechanisme van het paard versterken tegen een virus of bacterie. Bij een vaccinatie wordt er een kleine hoeveelheid van de dode of verzwakte ziekteverwekker ingespoten. Dit zorgt voor een verminderde vatbaarheid tegen bepaalde ziektes, en zorgt tevens ook voor het voorkomen van of minder ernstige ziekteverschijnselen. Door vaccinatie vindt ook veel minder verspreiding van de ziekteverwekker plaats.

 

Met oog op de gezondheid van uw paard raden wij u als praktijk aan om uw paard jaarlijks te vaccineren tegen influenza en tetanus. Rijdt u wedstrijden, dan raden wij u aan uw paard 2x per jaar te vaccineren tegen influenza. Dit moet worden bijgehouden in het paspoort.

Het is verstandig om drachtige merries vier tot zes weken voor het veulenen nogmaals te vaccineren. Het veulen krijgt dan zoveel mogelijk beschermende antilichamen mee met de biest. Vanaf een leeftijd van 4 tot 5 maanden kan het veulen zelf gevaccineerd worden

 

Influenza

Influenza is een virus dat zich ontwikkelt in de voorste luchtwegen en longen. Hierdoor ontstaat er een ontsteking. Er kunnen ook bacteriën bij betrokken raken, dit zorgt voor veel ernstiger symptomen.

Voor veulens en paarden met een verminderde weerstand kan influenza zelfs fataal zijn. Het virus wordt overgedragen door direct contact met andere paarden.

De basis enting tegen influenza bestaat uit 2 vaccinaties, welke 4 tot 6 weken na elkaar moeten worden gegeven. De KNHS verplicht dat de basisvaccinatie met een tussentijd van tussen de 3 weken en 3 maanden word gegeven. Daarnaast moet de enting minimaal 1x per jaar worden herhaald. De bescherming tegen influenza neemt af na 9 a 10 maanden. Bij een drachtige merrie is het advies om haar in de laatste 4 maanden van de dracht te enten. Hierdoor komen er antistoffen in de moedermelk die worden meegegeven aan het veulen.

 

Tetanus

Tetanus is een bacterie die zich kan ontwikkelen in een wond(je). Als de wond geïnfecteerd is met tetanus worden er toxines (gifstoffen) aangemaakt. Deze toxines  zorgen  er voor dat verschillende spieren van het paard volledig zullen gaan verkrampen. Tetanus is een afschuwelijke ziekte waartegen u uw paard door middel van een vaccinatie goed kunt beschermen.

De basis enting tegen tetanus bestaat net zoals influenza uit 2 vaccinaties. Deze wordt daarom ook vaak in combinatie gegeven met de influenza. Een hengst mag niet worden gecastreerd voordat deze de tetanus vaccinaties heeft gehad.

 

Tetacheck 

heck is een test die ontwikkeld is om de tetanus-antilichaamtiter bij paarden te controleren. Hiermee kan de vaccinatiestatus van tetanus worden bepaald. Het is een kwalitatieve sneltest. Door middel van een simpele bloedtest wordt vastgesteld of er nog voldoende antistoffen tegen Tetanus aanwezig zijn in het paardenlichaam of dat het paard gevaccineerd moet worden, hiermee wordt een betere schatting mogelijk gemaakt van het individuele tijdstip voor een tetanusvaccinatie. 

Een tetanusinfectie wordt meestal veroorzaakt door een letsel, waarin straatvuil, aarde of mest zijn gekomen. Het kan ook veroorzaakt worden door de beet van een dier. Wonden hoeven niet open te zijn, omdat ook kleine en niet zichtbare laesies gevaarlijk kunnen zijn en een infectie kunnen veroorzaken. De infectie van de wond wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Wanneer verontreinigingen onder de huid komen, zoals sporen meestal in combinatie met lichaamsvreemde voorwerpen, leidt dit tot de productie van toxines. Het verloop van de ziekte gaat van stuiptrekkingen van de dwarsgestreepte spieren tot ademhalingsverlamming en is zeer pijnlijk voor het dier. Dit eindigt bijna altijd fataal. De enige effectieve manier om een tetanusinfectie te voorkomen, is een preventieve vaccinatie. Via een rigoureus en systematisch vaccinatieprogramma, vanaf de eerste levensmaanden, kan men de hoogst mogelijke bescherming tegen een tetanusinfectie bereiken. 

Uit onderzoek blijkt dat na volledige tetanusvaccinatie de immuniteit bij paarden meer dan een jaar aanhoudt. Om de entstoffen te beperken voor uw paard kunt u overwegen om de vaccinatie voor Influenza los te geven en met behulp van de TetaCheck te bepalen of de bescherming voor tetanus nog voldoende is en deze vaccinatie dan eventueel uit te stellen.  

Met behulp van de TetaCheck hebben dierenartsen de mogelijkheid om de aanwezige antistoffen binnen enkele minuten direct ter plaatse te controleren. Het ene paard zal het na bijvoorbeeld 2 jaar nodig hebben en de ander weer na 4 jaar. Door deze mogelijkheid om het juiste tijdstip voor een vaccinatie te bepalen en een onnodige vaccinatie te voorkomen, kunnen ook vaccinreacties worden verminderd. Deze test kan ook ingezet worden als er getwijfeld wordt aan de vaccinatiegeschiedenis bij ernstig letsel en/of tandheelkundige behandelingen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk. 

 

Rhinopneumonie (Rhino)

Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door een herpesvirus. Het virus veroorzaakt een infectie in de voorste luchtwegen. Vooral in het najaar en de winter vindt er een verhoogd aantal besmettingen plaats. De oorzaak hiervan is dat paarden dan vaker binnen worden gehuisvest en dichter bij elkaar staan. Hierdoor vindt besmetting sneller plaats.

Ter preventie kan er worden gevaccineerd. Zo zijn paarden beter beschermd tegen de ziekte, maar zullen ze ook minder virus uitscheiden en de verspreiding verminderen. Vaccinatie geeft echter geen 100% bescherming. De basisvaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties met 4-6 weken tussentijd (vanaf een leeftijd van 5 maanden). Daarna moet er elke 6 maanden deze vaccinatie worden herhaald. Het vaccineren van een hele stal zorgt voor een groepsimmuniteit (groepsbescherming) met als gevolg een betere controle van het equine herpesvirus.

Bij drachtige merries kan er ook gevaccineerd worden om het abortusrisico  door EHV te verkleinen. De merrie moet in totaal 3 keer gevaccineerd worden, op maand 5,7 en 9 van de dracht.

 

Droes

Droes is een zeer besmettelijke bacterie die vooral voorkomt bij jonge en oude paarden.

De vaccinatie tegen droes kan vanaf een leeftijd van 4 maanden worden gegeven. De vaccinatie wordt in de bovenlip van het paard toegediend. De droes vaccinatie kan in een aantal situaties zinvol zijn .

 

West Nijl virus

West Nijl virus is zoals de naam al aangeeft een virusziekte. Het is een virus dat oorspronkelijk uit Afrika komt. Er zijn enkele gevallen in ons omliggende landen gesignaleerd. Bij een infectie met het west Nijl virus worden de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg beschadigd. Het west Nijl virus is niet besmettelijk via direct contact tussen paarden maar wordt verspreid door vogels en muggen.

Vaccineren tegen het west Nijl virus is mogelijk. Deze enting werkt goed waardoor het paard niet meer ziek wordt. 

 

Huidschimmel

Schimmelinfecties zijn een veelvoorkomende oorzaak van huidaandoeningen bij het paard. Het vaccin tegen huidschimmels kan zowel preventief als curatief (als therapie)  worden gegeven. Een vaccin tegen huidschimmel kan zinvol zijn in een stal waar veel huidschimmel voor komt.