Wij houden ons met 6 dierenartsen bezig met de Gezondheid en het Welzijn van Rundvee en dan hoofdzakelijk Melkvee. Een groot gedeelte van ons werk bestaat uit gestructureerde bedrijfsbezoeken waarbij we advies geven over het Melkveebedrijf. 

Samen met de veehouder proberen we de resultaten van het bedrijf te optimaliseren. Voorkómen dat dieren ziek worden, terugdringen van gebruik van antibiotica en het in de gaten houden van ziekten die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Daarbij is de gespecialiseerde dierenarts een belangrijke adviseur voor de professionele veehouder en draagt zo een steentje bij aan het op een verantwoorde manier produceren. 

Natuurlijk rijden wij ook dagelijks, en met spoedgevallen ook ’s nachts, naar veebedrijven om zieke koeien en kalfjes te behandelen, We doen (gecompliceerde) verlossingen of verrichten operaties op locatie. Zo helpen we de gezondheid en het welzijn van de dieren op peil te houden.

Daarnaast geven we cursussen aan veehouders en weten studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogere Landbouwschool ons voor een stage te vinden. 

Dat alles met als doel: Gezonde dieren en enthousiaste veehouders die gezonde levensmiddelen op de markt zetten.

Voor spoedeisende hulp zijn we 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.