Melk van gezonde koeien, dat bereiken we alleen door een goede samenwerking tussen de veehouder, de dierenarts, de voerleverancier en de melkfabrieken.
Kwaliteitsborging op het melkveebedrijf maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de ontvanger en/ of verwerker van de boerderijmelk. Ook in de handel en export van melk- en zuivelproducten is een aantoonbare borging van het productieproces op het melkveebedrijf een essentieel onderdeel. 
Hieronder een aantal onderwerpen welke deel kunnen uitmaken van de kwaliteitsborging.

 

Bedrijfsbehandelplan en Bedrijfsgezondheidsplan

Ieder UBN waarop een jaargemiddelde van 5 koeien of meer staat  geregistreerd dient in het bezit te zijn van een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een Bedrijfsbehandelplan (BBP) welke jaarlijks worden herzien. Wij nemen contact met u op voor een afspraak om het tijdig in orde te maken. Natuurlijk bent u zelf ook verantwoordelijk voor het tijdig opstellen, zo delen wij samen de verantwoordelijkheid om alle zaken netjes op tijd af te kunnen ronden.
Sinds de invoering van de UDD maatregel mag u uitsluitend zelf antibiotica op voorraad hebben en toedienen als u samen met uw 1 op 1 dierenarts een BBP heeft opgesteld. Het is belangrijk dat u volgens dit BBP werkt, onder andere de zuivel en de NVWA controleren hierop. Indien u hiervan afwijkt kan dat vervelende gevolgen hebben.


Koekompas

Het KoeKompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Het KoeKompas laat door middel van een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om de diergezondheid en het dierenwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Samen met u stellen we een aantal aandachtspunten op waaraan  we de komende 6 maanden gaan werken.
Het KoeKompas dient 2 keer per jaar te worden uitgevoerd en is een vervanger voor het Bedrijfsgezondheidsplan en het Periodiek Bedrijf Bezoek (PBB). U vult zelf een gedeelte online in, vervolgens komt de dierenarts bij u op het bedrijf en zal het door de dierenarts worden aangevuld en afgerond.