De volwassen lintworm leeft in de darm en scheidt zijn eitjes uit in pakketjes. Deze eitjes komen vrij zodra de pakketjes openbreken. Vaak barsten deze pakketjes pas open als de mest op de wei ligt. Hierdoor is mestonderzoek helaas niet betrouwbaar om lintworminfecties op te sporen.

Levenscyclus:

De lintworm heeft een indirecte levenscyclus. Dit betekent dat een tussengastheer is vereist om zich te kunnen ontwikkelen. De tussengastheer van de lintworm is een vrij levende grasmijt die lintwormeitjes opeet vanuit de mest. Deze mijt komt in zeer grote aantallen voor op de weides en wordt vaak zelfs in hooi en stro gevonden. De met lintwormlarfjes besmette grasmijten worden tijdens het grazen door het paard opgenomen. De larfjes ontwikkelen zich dan binnen 6 tot 10 weken tot volwassen lintwormen. Oude vervilte weides zijn een risicofactor omdat hier veel grasmijten leven.

 

Symptomen:

Lintworminfecties vormen een risico voor de gezondheid van uw paard. Een paar lintwormen is helemaal geen probleem voor uw paard en ook bijna niet te voorkomen. Zwaardere lintworminfecties kunnen verschillende soorten koliek veroorzaken. Daarnaast kunnen ze ook schade aan de darmwand veroorzaken. Paarden kunnen vage koliekklachten laten zien, over een periode van meerdere weken, waarbij de koliekaanvallen steeds heftiger worden en vaker optreden. Soms kan het dier een acute ernstige koliek aanval krijgen, vaak als gevolg van een slag in de darm. Meestal zien we een milde koliek als gevolg van een lintworminfectie doordat voedsel de overgang van de dunne en dikke darm trager passeert. Door het ophopen van voedsel raakt de darm ter plekke overrekt. Door de specifieke en relatief kleine voorkeurslocatie van de lintwormen, namelijk de overgang van de dunne naar de dikke darm, komen lintwormen vaak in trossen voor.

 

Diagnose:

Doordat de lintworm de eitjes in pakketjes afzet is mestonderzoek niet geschikt voor het aantonen van lintwormen. Soms vinden we lintwormeitjes met regulier mestonderzoek maar dit is dan meestal met toeval gevonden. Het enige dat je dan mag concluderen is dat het paard lintwormen heeft. Aan de andere kant geldt dat als er geen eitjes te zien zijn in de mest, we ook niet kunnen stellen dat het paard geen lintwormen heeft. Doordat de lintworm de eitjes in pakketjes uitscheidt is er ook geen verband tussen eventueel gevonden lintwormeitjes en de ernst van de lintworminfectie. Zoals dat wel het geval is met de andere maagdarmwormen.

 

NIEUW:

De Equisal Lintworm test is een nieuwe test op speeksel die aantoont of uw paard een schadelijke lintworminfectie heeft. Het speeksel neemt u zelf af met een swab, welke u in de mondhoek van het paard steekt. De swab wordt in een laboratorium in Engeland nagekeken. Hier wordt de hoeveelheid antilichamen tegen lintwormen geanalyseerd in het speeksel en gekeken of een behandeling daadwerkelijk nodig is. 

foto 'VPL Het woud'

 

Behandeling:

Als uw paard daadwerkelijk een lintworminfectie heeft moet deze behandeld worden met een middel dat Praziquantel bevat. Het advies is om dan een herhaling van de lintwormtest uit te voeren na een behandeling met dit middel.

 

.